ศูนย์กลางข้อมูลแบรนด์

ฮักเชียงราย

HUG CHIANGRAI

เชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ยั่งยืน เป็นจุดหมายของการพักผ่อน ที่ให้
ความรู้สึกอบอุ่น มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์และมีรสนิยม มาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

เพื่อพบความความแปลกใหม่ของประสบการณ์ ที่น่าจดจำสนุกกับการพบปะ

ผู้คนวัฒนธรรม และ แหล่งท่องเที่ยวมากมายรอให้คุณเข้าไปกอด ความอบอุ่น
ของเชียงราย

เว็บไซต์แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูล และวัตถุดิบทั้งหมด เกี่ยวกับ
แบรนด์ฮักเชียงราย ข้อมูลต่างๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ประโยชน์แก่ธุรกิจ
ของชาวเชียงรายได้ เพื่อสร้างเมืองเชียงรายของเรา ให้น่ากอดมากขึ้นทุกวัน

ศูนย์กลางข้อมูลแบรนด์

ฮักเชียงราย

HUG CHIANGRAI

กอดเชียงราย

เชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ยั่งยืน
เป็นจุดหมายของการพักผ่อน ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น
มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์และมีรสนิยม มาท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงรายเพื่อพบความความแปลกใหม่
ของประสบการณ์ ที่น่าจดจำสนุกกับการพบปะ
ผู้คนวัฒนธรรม และ แหล่งท่องเที่ยวมากมาย
รอให้คุณเข้าไปกอดความอบอุ่นของเชียงราย

เว็บไซต์แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูล
และวัตถุดิบทั้งหมด เกี่ยวกับแบรนด์ฮักเชียงราย
ข้อมูลต่างๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ประโยชน์
แก่ธุรกิจของชาวเชียงรายได้ เพื่อสร้างเมืองเชียงราย
ของเรา ให้น่ากอดมากขึ้นทุกวัน

Hug Chiangrai Bike Adventure in The City

ดาวน์โหลด

DOWNLOAD

ตราสัญลักษณ์

ลวดลายสัญลักษณ์

แบรนด์บุ๊ค

การ์ตูนน้องกอดอุ่น

ตราสัญลักษณ์

ลวดลายสัญลักษณ์

แบรนด์บุ๊ค

การ์ตูนน้องกอดอุ่น

สติกเกอร์ไลน์ กอดอุ่น