วิดีโอ

VIDEO

ศูนย์กลางข้อมูลแบรนด์

ฮักเชียงราย

HUG CHIANGRAI

เชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ยั่งยืน เป็นจุดหมายของการพักผ่อน ที่ให้
ความรู้สึกอบอุ่น มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์และมีรสนิยม มาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

เพื่อพบความความแปลกใหม่ของประสบการณ์ ที่น่าจดจำสนุกกับการพบปะ

ผู้คนวัฒนธรรม และ แหล่งท่องเที่ยวมากมายรอให้คุณเข้าไปกอด ความอบอุ่น
ของเชียงราย

เว็บไซต์แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูล และวัตถุดิบทั้งหมด เกี่ยวกับ
แบรนด์ฮักเชียงราย ข้อมูลต่างๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ประโยชน์แก่ธุรกิจ
ของชาวเชียงรายได้ เพื่อสร้างเมืองเชียงรายของเรา ให้น่ากอดมากขึ้นทุกวัน

ศูนย์กลางข้อมูลแบรนด์

ฮักเชียงราย

 

HUG CHIANGRAI

กอดเชียงราย

เชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ยั่งยืน
เป็นจุดหมายของการพักผ่อน ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น
มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์และมีรสนิยม มาท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงรายเพื่อพบความความแปลกใหม่
ของประสบการณ์ ที่น่าจดจำสนุกกับการพบปะ
ผู้คนวัฒนธรรม และ แหล่งท่องเที่ยวมากมาย
รอให้คุณเข้าไปกอดความอบอุ่นของเชียงราย

 

เว็บไซต์แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูล
และวัตถุดิบทั้งหมด เกี่ยวกับแบรนด์ฮักเชียงราย
ข้อมูลต่างๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ประโยชน์
แก่ธุรกิจของชาวเชียงรายได้ เพื่อสร้างเมืองเชียงราย
ของเรา ให้น่ากอดมากขึ้นทุกวัน

ฮักเชียงราย แบรนด์

วิถีการท่องเที่ยวแนวใหม่ New Normal Tourism Services

เที่ยวเชียงราย สไตล์เชียงรายแต้ๆ วิถีการท่องเที่ยวแนวใหม่ New Normal Tourism Services

แหล่งท่องเที่ยวที่ไดมาตราฐานความปลอดภัย SHA ตามมากันได้เลย

คลิปปลานิลเชียงราย

ผลิตภัณฑ์ปลานิล ของจังหวัดเชียงราย มีการนำมาแปรรูปมากมายหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็น คุกกี้ปลานิล

ที่ได้ทั้งความอร่อยและประโยชน์จากแคลเซียม ปลานิลสติ๊ก ข้าวเกรียบปลานิล

ชื่อโครงการ: โครงการผลิตคลิปวิดีทัศน์โดยใช้ผู้มีอิทธิพลแนะนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลานิลจังหวัดเชียงราย

 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสินค้าปลานิล กิจกรรมที่ 2 พัฒนาด้านการตลาด)

อัพโหลด เมื่อ 20/08/2562

คลิปส้มโอเวียงแก่น

ส้มโอเวียงแก่น ของดีที่ต้องบอกต่อ

หวาน กรอบ สด สะอาด

ส้มโอเวียงแก่น จากอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างชื่อเสียง และนำรายได้มาสู่

อำเภอเวียงแก่น โดยส่วนใหญ่ส่งไปจำหน่ายแถบทวีปยุโรป ติดต่อกันมากว่า 20 ปี

คลิปวิดีทัศน์โดยใช้ผู้มีอิทธิพลแนะนำสินค้าที่มาจากส้มโอเวียงแก่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดเชียงราย

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ส้มโอ)

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของส้มโอเวียงแก่น

อัพโหลด เมื่อ 20/08/2562

คลิปสับปะรดเชียงราย

สับปะรดนางแลและภูแล ที่มีที่เดียวบนโลก

สับปะรดนางและและภูแลได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงราย

นางแล มีความหวานฉ่ำสีน้ำผึ้ง กลิ่นหอมเหมือนน้ำผึ้ง ออกผลเพียง 1 ครั้งต่อปี คือในเมือง มิถุนายน ถึงเดือน

กรกฎาคมเท่านั้น

ภูแล เนื้อเนียนนุ่มละมุนสีทอง ไม่มีใย ไม่กัดลิ้น กลิ่นหอม แกนสับปะรถสามารถรับประทานได้ สับปะรถภูแลยัง

ได้รับจดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

คลิปวิดีทัศน์โดยใช้ผู้มีอิทธิพลแนะนำสินค้าที่มาจากสับปะรดเชียงราย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดเชียงราย

กิจกรรม พัฒนาสับปะรดเชียงราย : นางแลแบรนด์ 4.0 และ ภูแล Innovation

กิจกรรมย่อยที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสินค้าจากสับปะรดภูแลภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ 4.0)

อัพโหลด เมื่อ 20/08/2562

สติกเกอร์ไลน์ กอดอุ่น